Historie

Kulturní centrum Čtyřlístek dostalo pro svoji činnost do nájmu tzv. obecní statek u rybníků, jehož přízemí vlastními silami opravilo a vybavilo pro svoji činnost.

V měsících od března do června 2011 začal v centru probíhat zkušební provoz, kdy se kromě již otevíraných kroužků zjišťoval zájem veřejnosti o nejrůznější další aktivity. Pravidelně byly pořádány Dny otevřených dveří a v neposlední řadě se dodělávaly nejrůznější úpravy centra.

Od září 2011 pak provoz centra probíhal již s přesně daným rozvrhem a režimem vycházejícím ze zkušeností prvních 4 měsíců jarního provozu.

V červnu 2015 bylo sdružení nuceno svoji činnost v Ohrobci přerušit a přesídlit do sousední obce Zvole, kde dostalo do nájmu prostory pod obecní školkou a mohlo pokračovat ve své činnosti :)

V prosinci 2016 došlo k transformaci na zapsaný ústav

V prosinci 2017 záhájila v centru Čtyřlístek ve Zvoli provoz Dětská skupina ČTYŘLÍSTEK, která je dotovaná z Evropského sociálního fondu — Operační program Zaměstnanost

V září 2018 zahájilo centrum Čtyřlístek provoz ŠKOLNÍHO KLUBU V obci Zvole, a to za spolupráce ZŠ Zvole a za popory z Evropského sociálního fondu — Operační program Zaměstnanost

V únoru 2019 uvedlo centrum Čtyřlístek do provozu Novou dětskou skupinu Čtyřlístek v Ohrobci, a to pod názvem SEMIKRÁSKA


Občanské sdružení založily:

Helena Abra Jakubcová

Vystudovala Gymnázium Sladkovského na pražském Žižkově 

Profesní kvalifikace pro děti do zahájení povinné školní docházky

Od roku 2011 vedení provozu Kulturního centra Čtyřlístek. Po transformaci spolku na zapsaný ústav se stala jeho zakladatelkou a ředitelkou. Zájem o dění v neziskovém sektoru.

Lektor pohybově-hudebních kroužků, klavíru, flétny, angličtiny a francouzštiny.

Mgr. Daniela Řeháková

Vystudovala katedru produkce na divadelní fakultě AMU, státnice v roce 1998. V roce 2003 kurz na podvojné účetnictví.

Od roku 1992 do současnosti práce v neziskovém kulturním sektoru, od roku 1995 vlastní divadelní agentura.

Ředitelka divadla Ponec, které provozuje občanské sdružení Tanec Praha. Současně se specializuje na produkční a ekonomický servis pro neziskový sektor v kultuře. 

© 2011 Kulturní centrum Čtyřlístek, U Rybníku ll 6, Ohrobec, tel: 733 761 419, email: centrumctyrlistek@gmail.com
Webhosting
, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect