O Nás

Komunitní volnočasové centrum pro děti a jejich rodiče

Čtyřlístek

  • Symbol štěstí – kdo jiný by na štěstí měl mít větší nárok než děti
  • Symbol přírody - ač se zdá být pro nás samozřejmá, je nutno o ni pečovat a chránit ji
  • Oblíbený časopis - který spojuje již několik generací dětí a jejich rodičů
  • Symbol našeho centra – které v sobě chce spojit 4 aktivity pro děti a jejich rodiče

Komunitní volnočasové centrum pro děti a jejich rodiče z Ohrobce, Zvole a přilehlých vesnic je nestátní neziskovou organizací, občanským sdružením, jehož cílem je poskytnout dětem všech věkových kategorií prostor k setkávání, vzdělávání a zábavě. Současně má zájem i o účast jejich rodičů na těchto aktivitách, chce pomáhat matkám po mateřské dovolené v jejich opětovném či prvním začlenění do pracovního procesu.

Naším cílem je dosáhnout toho, aby naše obce nebyly jen noclehárnou, ale plnohodnotnou obcí s vlastním společenským životem, jež právě prostřednictvím dětí posílí sounáležitost i jejich rodičů s obcí, ve které žijí. Ne pouze bydlí. Do Dolnobřežanska se stěhuje čím dál tím více nových obyvatel, kteří zde nemají své kořeny a nemají tu své přátelé a známé. Často se jedná o mladé rodiny s dětmi, které se navzájem neznají. Snažíme se vytvořit prostředí, kde by se tyto děti mohly setkávat, navazovat nová přátelství, učit se novým věcem. A jejich rodiče by v tomto nemuseli zůstávat pozadu.

Klub Čtyřlístek

klub pro děti od 6 do 18 let věku, který pro ně bude pořádat nejrůznější kroužky, zábavné a vzdělávací akce.

Klubíčko Čtyřlístek

jedná se o klub malých předškolních dětí od 2 do 6 let věku. Děti od tohoto raného věku se učí navazovat své první sociální kontakty mimo svojí vlastní rodinu. Veselá, vybavená herna s hodnými a hravými tetami jim pomůže naučit se samostatnosti, kamarádství, péče o druhé.

Kulturně – společenské aktivity

aktivity pro celou populaci Ohrobce, Zvole i přilehlých obcí vycházející z klasických českých svátků a obyčejů. Kromě toho je pro dospělé připraveno několik kurzů a myslíme i na seniory, pro které je připraven Klub pro dříve narozené.

Vzdělávací akce pro dospělé

některá odpoledne a večery se konají, dle přání obyvatel, nejrůznější pravidelné i jednorázové vzdělávací i sportovní akce pro dospělé (cvičení, kurzy angličtiny, atd.)

Další aktivity centra:

  • Pořádání letních - vesnických - táborů a workshopů
  • Hostování uměleckých souborů i jednotlivců všech uměleckých oborů v centru
  • Besedy se známými osobnostmi a s odborníky na nejrůznější témata (zdravotnictví, kultura, cestování a další)
  • Promítání filmů a pohádek

Kulturní centrum Čtyřlístek dostalo pro svoji činnost do nájmu tzv. obecní statek u rybníků, jehož přízemí vlastními silami opravilo a vybavilo pro svoji činnost.

V měsících od března do června 2011 začal v centru probíhat jakýsi zkušební provoz, kdy kromě již otevíraných kroužků a aktivit, se zjišťoval zájem veřejnosti o nejrůznější další aktivity. Pravidelně byly pořádány Dny otevřených dveří a v neposlední řadě se dodělávaly nejrůznější úpravy centra.

V .

Od září 2011 pak provoz centra probíhal již s přesně daným rozvrhem a režimem, vycházejícím ze zkušeností prvních 4 měsíců jarního provozu.

V červnu 2015 bylo sdružení nuceno svoji činnost v Ohrobci přerušit a přesídlit se do sousední obce Zvole, kde dostalo do nájmu prostory pod obecní školkou a mohlo pokračovat ve své činnosti :)

V prosinci 2016 došlo k transformaci na zapsaný ústav

V prosinci 2017 záhájila ve Čtyřlístku provoz Dětská skupina ČTYŘLÍSTEK, která je dotovaná z Evropského sociálního fondu - Operační program Zaměstnanost

Občanské sdružení založily:

Helena Abra Jakubcová

Věk - 42 let.
Vystudovala Gymnázium Sladkovského na pražském Žižkově 

Profesní kvalifikace pro děti do zahájení povinné školní docházky

 Od roku 2011 vedení provozu Kulturního centra Čtyřlístek. Po transformaci spolku na zapsaný ústav se stala jeho zakladatelkou a ředitelkou

Zájem o dění v neziskovém sektoru.

  Lektor kroužků pohybově-hudebních. Angličtina, francouzština, klavír, flétna

Dvě dcery (19 a 16 let)

Mgr. Daniela Řeháková

Věk - 45 let.
Vystudovala katedru produkce na divadelní fakultě AMU, státnice v roce 1998. V roce 2003 kurz na podvojné účetnictví.

Od roku 1992 do současnosti práce v neziskovém kulturním sektoru, od roku 1995 vlastní divadelní agentura.

Ředitelka divadla Ponec, které provozuje občanské sdružení Tanec Praha. Současně se specializace na produkční a ekonomický servis pro neziskový sektor v kultuře.

Překladatelská činnost

Dříve zástupce ředitelky a produkční Divadla v Řeznické, produkční Divadla Rokoko či  produkční práce v Divadle v Celetné.

V minulosti vedoucí literárně-dramatického kroužku při ZŠ Újezd nad Lesy, vedoucí na táborech pro mladší školní děti a účast na dalších zábavně – vzdělávacích akcí pro děti.

Tři děti (9, 13 a 16 let) 

© 2011 Kulturní centrum Čtyřlístek, U Rybníku ll 6, Ohrobec, tel: 733 761 419, email: centrumctyrlistek@gmail.com
Webhosting
, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect