www.centrumctyrlistek.com › Školní klub a příměstské tábory

Školní klub a příměstské tábory

ESF - logo

Název projektu:  Školní klub a příměstské tábory v KC Čtyřlístek

Registrační číslo:  CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0008025

Doba realizace projektu:  1. července 2018 až 30. června 2021

Výše dotace:  3 178 569,80 Kč

Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_17_77 s názvem „Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. město Prahu“.

Hlavním cílem projektu je nabídnout rodičům dětí na 1. stupni ZŠ služby péče o dítě v době mimoškolního vyučování a školních prázdnin a ulehčit jim tak situaci na trhu práce.

Projekt má tedy 2 základní části. První část zajišťuje vznik a provoz dětského klubu s rozšířenou provozní dobou od 6,30 hod. do 18,00 hod., s plánovanou kapacitou 10 dětí/den, včetně doprovodu dětí na/z odpoledních zájmových aktivit. Druhou částí je péče o děti v době školních prázdnin formou organizací příměstských táborů pro děti s kapacitou 30 dětí/den (v době jarních prázdnin pouze 10 dětí/den) a rozšířenou provozní dobou od 7,30 hod. do 17,30 hod., čímž usnadní skloubit pracovní povinnosti rodičů s péčí o děti.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost. 

© 2011 Kulturní centrum Čtyřlístek, U Rybníku ll 6, Ohrobec, tel: 733 761 419, email: centrumctyrlistek@gmail.com
Webhosting
, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect