www.centrumctyrlistek.com › Školní klub a příměstské tábory

Školní klub a příměstské tábory

ESF - logo

Název projektu:  Školní klub a příměstské tábory v KC Čtyřlístek 2021 - 2022

Registrační číslo:  CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016329

Doba realizace projektu:  1. června 2021 až 31. prosince 2022

Výše dotace:  2 291 830,91 Kč

Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_19_107 s názvem „Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. město Prahu“.

Hlavním cílem projektu je pokračovat v činnosti již zřízeného školního klubu s kapacitou 10 dětí denně a nabídnout tak rodičům dětí na 1. stupni ZŠ služby péče o dítě v době mimoškolního vyučování a školních prázdnin a ulehčit jim tak situaci na trhu práce.

Projekt má 2 základní části. První část zajišťuje pokračování provozu školního klubu s rozšířenou provozní dobou od 6,30 hod. do 18,00 hod., s kapacitou 10 dětí/den, včetně doprovodu dětí na/z odpoledních zájmových aktivit. Druhou částí je péče o děti v době školních prázdnin formou organizací příměstských táborů pro děti s kapacitou 30 dětí/den (v době jarních prázdnin pouze 20 dětí/den) a rozšířenou provozní dobou od 7,30 hod. do 17,30 hod., čímž usnadní skloubit pracovní povinnosti rodičů s péčí o děti.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost. 

© 2011 Kulturní centrum Čtyřlístek, U Rybníku ll 6, Ohrobec, tel: 733 761 419, email: centrumctyrlistek@gmail.com
Webhosting
, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect