www.centrumctyrlistek.com › Nová dětská skupina Čtyřlístek

Nová dětská skupina Čtyřlístek

ESF - logo

Název projektu:                       Nová dětská skupina ČTYŘLÍSTEK

Registrační číslo:                    CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008308

Doba realizace projektu:      1. března 2018 až 31. prosince 2020

Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_17_73 s názvem „Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu“.

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci obce Ohrobec a jejího okolí. 

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Ohrobci a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Dotace je poskytnuta na vybudování a provoz dětské skupiny o kapacitě 12 míst.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.Soubor se stažení: https://aa.ecn.cz/img_upload/b579e3debf2630ea35ba7e9475dbec2a/publicita-webovky-ctyrlistek-nova-ds.doc  [32.5 kB, doc]
 

© 2011 Kulturní centrum Čtyřlístek, U Rybníku ll 6, Ohrobec, tel: 733 761 419, email: centrumctyrlistek@gmail.com
Webhosting
, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect