www.centrumctyrlistek.com › Nová dětská skupina Pomněnka

Nová dětská skupina Pomněnka

ESF - logo

Název projektu: Dětská skupina Pomněnka

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/22_141/0017364

Doba realizace projektu: 20. 6. 2022 až 30. 9. 2023

Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_22_141 s názvem „Vytvoření kapacit nových dětských skupin v ČR mimo hl. m. Prahu“.

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci obce Zvole a jejího okolí.

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě ve Zvoli a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Dotace je poskytnuta na vybudování a provoz dětské skupiny o kapacitě 20 míst.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost. 

© 2011 Kulturní centrum Čtyřlístek, U Rybníku ll 6, Ohrobec, tel: 733 761 419, email: centrumctyrlistek@gmail.com
Webhosting
, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect