O Nás

Komunitní volnočasové centrum pro děti a jejich rodiče

Čtyřlístek

  • Symbol štěstí – kdo jiný by na štěstí měl mít větší nárok než děti
  • Symbol přírody - ač se zdá být pro nás samozřejmá, je nutno o ni pečovat a chránit ji
  • Oblíbený časopis - který spojuje již několik generací dětí a jejich rodičů
  • Symbol našeho centra – které v sobě chce spojit 4 aktivity pro děti a jejich rodiče

Komunitní volnočasové centrum pro děti a jejich rodiče z Ohrobce, Zvole a přilehlých vesnic je nestátní neziskovou organizací, občanským sdružením, jehož cílem je poskytnout dětem všech věkových kategorií prostor k setkávání, vzdělávání a zábavě. Současně má zájem i o účast jejich rodičů na těchto aktivitách, chce pomáhat matkám po mateřské dovolené v jejich opětovném či prvním začlenění do pracovního procesu.

Naším cílem je dosáhnout toho, aby naše obce nebyly jen noclehárnou, ale plnohodnotnou obcí s vlastním společenským životem, jež právě prostřednictvím dětí posílí sounáležitost i jejich rodičů s obcí, ve které žijí. Ne pouze bydlí. Do Dolnobřežanska se stěhuje čím dál tím více nových obyvatel, kteří zde nemají své kořeny a nemají tu své přátelé a známé. Často se jedná o mladé rodiny s dětmi, které se navzájem neznají. Snažíme se vytvořit prostředí, kde by se tyto děti mohly setkávat, navazovat nová přátelství, učit se novým věcem. A jejich rodiče by v tomto nemuseli zůstávat pozadu.

Klub Čtyřlístek

klub pro děti od 6 do 18 let věku, který pro ně bude pořádat nejrůznější kroužky, zábavné a vzdělávací akce.

Klubíčko Čtyřlístek

jedná se o klub malých předškolních dětí od 2 do 6 let věku. Děti od tohoto raného věku se učí navazovat své první sociální kontakty mimo svojí vlastní rodinu. Veselá, vybavená herna s hodnými a hravými tetami jim pomůže naučit se samostatnosti, kamarádství, péče o druhé.

Kulturně – společenské aktivity

aktivity pro celou populaci Ohrobce, Zvole i přilehlých obcí vycházející z klasických českých svátků a obyčejů. Kromě toho je pro dospělé připraveno několik kurzů a myslíme i na seniory, pro které je připraven Klub pro dříve narozené.

Vzdělávací akce pro dospělé

některá odpoledne a večery se konají, dle přání obyvatel, nejrůznější pravidelné i jednorázové vzdělávací i sportovní akce pro dospělé (cvičení, kurzy angličtiny, atd.)

Další aktivity centra:

  • Pořádání letních - vesnických - táborů a workshopů
  • Hostování uměleckých souborů i jednotlivců všech uměleckých oborů v centru
  • Besedy se známými osobnostmi a s odborníky na nejrůznější témata (zdravotnictví, kultura, cestování a další)
  • Promítání filmů a pohádek
  • Pravidelné „zájezdy“ dětí do pražských i mimopražských divadel

Kulturní centrum Čtyřlístek dostalo pro svoji činnost do nájmu tzv. obecní statek u rybníků, jehož přízemí vlastními silami opravilo a vybavilo pro svoji činnost.

V měsících od března do června 2011 začal v centru probíhat jakýsi zkušební provoz, kdy kromě již otevíraných kroužků a aktivit, se zjišťoval zájem veřejnosti o nejrůznější další aktivity. Pravidelně byly pořádány Dny otevřených dveří a v neposlední řadě se dodělávaly nejrůznější úpravy centra.

V .

Od září 2011 pak provoz centra probíhal již s přesně daným rozvrhem a režimem, vycházejícím ze zkušeností prvních 4 měsíců jarního provozu.

V červnu 2015 bylo sdružení nuceno svoji činnost v Ohrobci přerušit a přesídlit se do sousední obce Zvole, kde dostalo do nájmu prostory pod obecní školkou a mohlo pokračovat ve své činnosti :)

V prosinci 2016 došlo k transformaci na zapsaný ústav

Občanské sdružení založily:

Helena Abra Jakubcová

Věk - 41 let.
Vystudovala Gymnázium Sladkovského na pražském Žižkově 

Profesní kvalifikace: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

 Od roku 2011 vedení provozu Kulturního centra Čtyřlístek. Po transformaci spolku na zapsaný ústav se stala jeho zakladatelkou a ředitelkou

Zájem o dění v neziskovém sektoru.

  Lektor kroužků pohybově-hudebních. Angličtina, francouzština, klavír, flétna

Dvě dcery (18 a 15 let)

Mgr. Daniela Řeháková

Věk - 44 let.
Vystudovala katedru produkce na divadelní fakultě AMU, státnice v roce 1998. V roce 2003 kurz na podvojné účetnictví.

Od roku 1992 do současnosti práce v neziskovém kulturním sektoru, od roku 1995 vlastní divadelní agentura.

Ředitelka divadla Ponec, které provozuje občanské sdružení Tanec Praha. Současně se specializace na produkční a ekonomický servis pro neziskový sektor v kultuře.

Překladatelská činnost

Dříve zástupce ředitelky a produkční Divadla v Řeznické, produkční Divadla Rokoko či  produkční práce v Divadle v Celetné.

V minulosti vedoucí literárně-dramatického kroužku při ZŠ Újezd nad Lesy, vedoucí na táborech pro mladší školní děti a účast na dalších zábavně – vzdělávacích akcí pro děti.

Tři děti (8, 12 a 15 let)


 

© 2011 Kulturní centrum Čtyřlístek, U Rybníku ll 6, Ohrobec, tel: 733 761 419, email: centrumctyrlistek@gmail.com
Webhosting
, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect